För att gå förberedande tävlingsdisco behöver du gå två kurser i veckan. Välja en kurs under förberedande tävlingsdisco och en kurs under discolektion.

 

Att tävla i discodans

Discodans är en populär tävlingsgren. Man kan tävla i fyra olika grenar, singel, par, grupp (3-7 dansare) och formation (7-24 dansare). Man börjar tävla på den lägsta nivån, Brons, och kan sedan via ett pricksystem gå vidare upp mot de högre klasserna Silver, Guld, Star, Superstar och högsta klassen Champion. Uppflyttningsprickar till nästa nivå får man beroende på hur man placerar sig. För att ta sig från Brons till Silver behövs 2 prickar,  från Silver till Guld är det också 2 prickar, från Guld till Star 3 prickar och från Star till Superstar behöver man 4 prickar. Till den högsta klassen Champion krävs det 5 prickar. I högsta klassen gäller istället rankingpoäng.

När man tävlar är man även indelad i olika åldrar, barn 1 (8-9 år), barn 2 (10-11 år), junior 1 (12-13 år), junior 2 (14-15 år), ungdom (16-17 år)  och vuxen. I Superstar och Champion finns det dock endast två åldersindelningar, juniorer (12-15 år) och vuxen (16- år).

Det man bedöms på är:
Takt och rytmik (som är överordnad)
Uttryck och utstrålning
Presentation och framförande
Teknik


Att tävla hos oss, förberedande tävlingsdisco

Om du inte har tävlat förut i disco och vill börja tävla hos oss behöver du först gå 1-2 terminer i förberedande tävlingsdisco. I kursen förberedande tävlingsdisco ingår det två lektioner i veckan. Den ena lektionen har fokus på hur det är att börja tävla och vad du behöver tänka på. Denna kurs är tänkt som en mjukstart inom tävlingsdisco. Här kommer du att lära dig en tävlingsdans som du sedan kommer träna på under terminen. Den andra lektionen kommer vara en vanlig danslektion där fokus ligger på att varje lektion lära sig nya steg och bygga på koreografin inför den stora slutföreställningen som vi har varje termin.

Att tävla i hip hop

Hip hop är en populär tävlingsgren. Man kan tävla i fyra olika grenar, singel, par, grupp (3-7 dansare) och formation (7-24 dansare). Man börjar tävla på den lägsta nivån, Brons, och kan sedan via ett pricksystem gå vidare upp mot de högre klasserna Silver, Guld, Star och högsta klassen Champion. Uppflyttningsprickar till nästa nivå får man beroende på hur man placerar sig. För att ta sig från Brons till Silver behövs 2 prickar, från Silver till Guld är det också 2 prickar, från Guld till Star 3 prickar och från Star till högsta klassen Champion behöver man 4 prickar. I högsta klassen gäller istället rankingpoäng. (I par hoppar man direkt från guld till champion efter 3 prickar)

När man tävlar är man även indelad i olika åldrar, barn 1 (-9 år), barn 2 (10-11 år), junior 1 (12-13 år), junior 2 (14-15 år), ungdom (16-17 år) och vuxen. I Star och Champion finns det dock endast tre åldersindelningar, barn (-9 år) juniorer (12-15 år) och vuxen (16- år).

Det man bedöms på är:
Enligt nedan prioriteringsordning
1. Takt
2. Teknisk kvalité i utförandet
     Musikalisk tolkning
     Framförande
     Utnyttjande av golv/yta
3. Variation i koreografi
     Partnerskap
     Karaktär


Att tävla hos oss, förberedande tävlingshiphop

Om du inte har tävlat förut i hip hop och vill börja tävla hos oss behöver du först gå 1-2 terminer i förberedande tävlingshiphop. I kursen förberedande tävlingshiphip ingår det två lektioner i veckan. Den ena lektionen har fokus på hur det är att börja tävla och vad du behöver tänka på. Denna kurs är tänkt som en mjukstart inom tävlingshiphop. Här kommer du att lära dig en tävlingsdans som du sedan kommer träna på under terminen. Den andra lektionen kommer vara en vanlig danslektion där fokus ligger på att varje lektion lära sig nya steg och bygga på koreografin inför den stora slutföreställningen som vi har varje termin.